Aykut Genç
İş kariyerimde edindiğim bilgileri paylaşıyorum.
Aykut Genç
İş kariyerimde edindiğim bilgileri paylaşıyorum.

Makalem

Powerdns Kurulumu

April 6, 2021 Linux
Powerdns Kurulumu

Powerdns Nedir?

PowerDNS (pdns), C ++ ile yazılmış ve GPL Lisansı altında yayınlanan açık kaynaklı bir DNS sunucusudur. Daha iyi performans ve düşük bellek gereksinimleri ile tasarlanmış geleneksel DNS sunucusu Bind için iyi bir alternatif haline geldi. PowerDNS, Yetkili sunucu ve Recursor olmak üzere iki ürün sunar. PowerDNS Yetkili sunucusu, düz Bind bölge dosyaları, MySQL, PostgreSQL, SQLite3 veya LDAP gibi RDBMS gibi farklı arka uçlar üzerinden yapılandırılabilir. Bu makalemde, bir PowerDNS Yetkili sunucunun bir arka uç olarak MariaDB veritabanı sunucusuyla nasıl kurulacağını ve yapılandırılacağını ve kolay DNS yönetimi için Poweradmin’in nasıl kullanılacağını göstereceğim.

PowerDNS kurulumu için bir kaç repo kurmamız gerekiyor. EPEL veri havuzunu ve PHP 7.2 için REMI kurulumunu kuracağız.

#yum -y install epel-release
#yum -y install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm

Bu repoları sisteme ekledikten sonra ‘yum-utils’ paketini kuruyoruz.

#yum -y install yum-utils

Aşağıdaki komutu kullanarak PHP 7.2 Remi deposunu etkinleştiriyoruz.

#yum-config-manager --enable remi-php72

Powerdns için veritabını kurulumu 

PowerDNS Yetkili sunucusu, MySQL / MariaDB veritabanı sunucusu da dahil olmak üzere farklı bir arka uç desteğine sahiptir. ‘Arka uç’ terimleri, sunucunun DNS kayıtlarını (ve bazı meta verileri) içeren danışacağı bir veri tabanıdır. Bu örnek için, MariaDB’yi arka uç olarak kullanacağız. MariaDB aşağıdaki komut ile kuruyorum.

#yum -y install mariadb mariadb-server

İndirme ve kurulum tamamlandığında, MariaDB hizmetini başlatıyoruz ve başlangıç önyüklemesine ekleyoruz.

#systemctl start mariadb
#systemctl enable mariadb

Ardından, ‘mysql_secure_installation’ adlı komutu kullanarak MariaDB’nin root parolasını yapılandırıyoruz.

#mysql_secure_installation

Default ta herhangi bir şifre yoktur buna istinaden enter ile giriş yapıyoruz. İlk girişte yeni bir şifre yazmanızı istiyor. Yeni bir şifre beliyoruz ve bu işlemden sonra karşınıza aşağıdaki gibi sorular gelecektir. Bunlara yes(Y) diyoruz. 

Remove anonymous users? [Y/n] Y
Disallow root login remotely? [Y/n] Y
Remove test database and access to it? [Y/n] Y
Reload privilege tables now? [Y/n] Y

Giriş yaptıktan sonra powerdns için yeni bir kullanıcı ve veritabanı oluşturmamız gerekiyor. Mariadb’ye giriş yapıyoruz

#mysql -u root -p

Powerdns için yeni bir veritabanı oluşturuyoruz. Oluşturduğumu veritabına’nına ‘pdnspassword2020’ şifresi ile ‘pdns’ adlı yeni bir kullanıcıya tüm veritabanı yetkilerini veriyoruz. 

#create database powerdns; // Veritabanı oluşturmak komutu 
#grant all privileges on powerdns.* to pdns@localhost identified by 'pdnspassword2020'; //kullanıcı ayarları
flush privileges;

Oluşturduğumuz veritabanı’nı seçiyoruz.

#use powerdns;

Veritabanımız’ın içine powerdns’in ihtiyacı olan tabloları oluşturuyoruz.

CREATE TABLE domains (
  id          INT AUTO_INCREMENT,
  name         VARCHAR(255) NOT NULL,
  master        VARCHAR(128) DEFAULT NULL,
  last_check      INT DEFAULT NULL,
  type         VARCHAR(6) NOT NULL,
  notified_serial    INT DEFAULT NULL,
  account        VARCHAR(40) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (id)
 ) Engine=InnoDB;

 CREATE UNIQUE INDEX name_index ON domains(name);

 CREATE TABLE records (
  id          BIGINT AUTO_INCREMENT,
  domain_id       INT DEFAULT NULL,
  name         VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
  type         VARCHAR(10) DEFAULT NULL,
  content        VARCHAR(64000) DEFAULT NULL,
  ttl          INT DEFAULT NULL,
  prio         INT DEFAULT NULL,
  change_date      INT DEFAULT NULL,
  disabled       TINYINT(1) DEFAULT 0,
  ordername       VARCHAR(255) BINARY DEFAULT NULL,
  auth         TINYINT(1) DEFAULT 1,
  PRIMARY KEY (id)
 ) Engine=InnoDB;
 
 CREATE INDEX nametype_index ON records(name,type);
 CREATE INDEX domain_id ON records(domain_id);
 CREATE INDEX recordorder ON records (domain_id, ordername);
 
 
 CREATE TABLE supermasters (
  ip          VARCHAR(64) NOT NULL,
  nameserver      VARCHAR(255) NOT NULL,
  account        VARCHAR(40) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (ip, nameserver)
 ) Engine=InnoDB;
 
 
 CREATE TABLE comments (
  id          INT AUTO_INCREMENT,
  domain_id       INT NOT NULL,
  name         VARCHAR(255) NOT NULL,
  type         VARCHAR(10) NOT NULL,
  modified_at      INT NOT NULL,
  account        VARCHAR(40) NOT NULL,
  comment        VARCHAR(64000) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id)
 ) Engine=InnoDB;
 
 CREATE INDEX comments_domain_id_idx ON comments (domain_id);
 CREATE INDEX comments_name_type_idx ON comments (name, type);
 CREATE INDEX comments_order_idx ON comments (domain_id, modified_at);
 
 
 CREATE TABLE domainmetadata (
  id          INT AUTO_INCREMENT,
  domain_id       INT NOT NULL,
  kind         VARCHAR(32),
  content        TEXT,
  PRIMARY KEY (id)
 ) Engine=InnoDB;
 
 CREATE INDEX domainmetadata_idx ON domainmetadata (domain_id, kind);
 
 
 CREATE TABLE cryptokeys (
  id          INT AUTO_INCREMENT,
  domain_id       INT NOT NULL,
  flags         INT NOT NULL,
  active        BOOL,
  content        TEXT,
  PRIMARY KEY(id)
 ) Engine=InnoDB;
 
 CREATE INDEX domainidindex ON cryptokeys(domain_id);
 
 
 CREATE TABLE tsigkeys (
  id          INT AUTO_INCREMENT,
  name         VARCHAR(255),
  algorithm       VARCHAR(50),
  secret        VARCHAR(255),
  PRIMARY KEY (id)
 ) Engine=InnoDB;
 
 CREATE UNIQUE INDEX namealgoindex ON tsigkeys(name, algorithm);

Veritabımız daki işlemlerimiz tamamlandı.

Powerdns Kurulumu 

PowerDNS’in ihtiyaç duyduğu paketleri indiriyorum .

#yum -y install pdns pdns-backend-mysql bind-utils

PowerDNS paketlerini kurduktan sonra, ‘/ etc / pdns /’ dizinine gidiyoruz vi veya nano düzenleyicisini kullanarak ‘pdns.conf’ yapılandırma dosyasını düzenliyorum.

#cd etc/pdns
#vi pdns.conf

Varsayılan olarak, PowerDNS arka uç olarak ‘bind’ kullanır. Bu nedenle, ‘launch = bind’ yapılandırması bulup önüne açıklama ‘#’ yazıyorum. Mariadb için gerekli olan yapılandırmayı gerçekleştiriyorum.

#launch=bind
launch=gmysql
gmysql-host=localhost
gmysql-user=pdns
gmysql-password=pdnspassword2020
gmysql-dbname=powerdns

Powerdns (pdns) hizmetimizi başlatıyor ve başlangıç önyüklemesine ekliyorum.

#systemctl start pdns
#systemctl enable pdns

Ben sunucunun firewall’ı tamamen kapattım eğer siz firewall’ı kapatmadıysanız aşağıdaki gibi izin verebilirsiniz.

#firewall-cmd --add-service=dns --permanent
#firewall-cmd --reload

PowerDNS hizmeti çalışıp veya çalışmadığını net-tools’ ile kontrol edebilirsiniz.

#netstat -tap | grep pdns
#netstat -tulpn | grep 53
#dig @10.34.27.100 (Sunucu iç local ipsi)

PowerAdmin Kurulumu 

PowerDNS için ‘Poweradmin’ adlı DNS yönetimini kuracağız. PHP tabanlı bir web uygulamasıdır, bu yüzden uygulamayı çalıştırmak için PHP ve web sunucusu kurmamız gerekir. Gerekli olan paketleri indiriyorum.

#yum -y install httpd php php-devel php-gd php-imap php-ldap php-mysql php-odbc php-pear php-xml php-xmlrpc php-mbstring php-mcrypt php-mhash gettext

Kurulumdan sonra ek PHP Pear paketleri kurmamız gerekiyor.

#yum -y install php-pear-DB php-pear-MDB2-Driver-mysqli

Httpd ve PHP kurulumu tamamlandığında, httpd hizmetini başlatıyor ve başlangıç önyüklemesine ekliyorum.

#systemctl start httpd
#systemctl enable httpd

Kalan ayarlarım için ‘/ var / www / html’ dizinine gidin ve poweradmin kaynak kodunu indiriyoruz. Wget komutunu yum –y install wget yaparak inderebilirsiniz.

#cd /var/www/html/
#wget http://downloads.sourceforge.net/project/poweradmin/poweradmin-2.1.7.tgz

Sıkıştırılmış poweradmin dosyasını dışarıya cıkartıp yeniden adlandırıyorum.

#tar xvf poweradmin-2.1.7.tgz
#mv poweradmin-2.1.7/ poweradmin/

Firewall’ınız açık ise HTTP ve HTTPS protokollerini eklememiz.

#firewall-cmd --add-service={http,https} --permanent
#firewall-cmd --reload

Poweradmin Kurulum Sonrası

Web tarayıcınızı açın ve kurulum için sunucu IP adresini ve / poweradmin / install / path URL’sini yazın. Benimki: http://10.34.27.100/poweradmin/install/

Tercih ettiğimiz dili seçiyorum ve ‘2. Adıma Git’ diyorum.

Üçüncü adıma git diyorum.

Bu adımda veritabanı yapılandırması için görüntülenir. Oluşturduğumuz PowerDNS veritabanı ayrıntılarını ve PowerDNS için yönetici parolasını giriyorum ve ‘4. Adıma Git’ gidiyorum.

Bu adımda ise doğru ayrıcalıkları sınırlandıracak yeni bir kullanıcı oluşturmanız gerekiyor. Yeni bir kullanıcı oluşturup 5 adıma git diyorum.

Bu adımda bir tane sql çıktısı veriyor bunu veritabanına yazmamız gerekiyor. Veritabanına bağlanıp komutu çalıştırıyorum.

#mysql -u root -p
PASSWORD

#GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
#ON powerdns.*
#TO 'agenc'@'localhost'
#IDENTIFIED BY '***********';

Komutları veritabanı üzerinde çalıştırdıktan sonra web tarayıcısına geri dönüyorum ve ‘6. Adıma Git’ gidiyorum .Ve sayfayı aşağıdaki gibi göreceğiz. Şimdi sayfadaki PHP komut dosyasını içine yapıştırın.

Yükleyici yeni bir ‘../inc/config.inc.php’ yapılandırması oluşturamadı. Bu yüzden manuel olarak yaratmamız gerekiyor. Terminal sunucusuna geri dönüyoruz, ‘/ var / www / html / poweradmin’ dizinine gidiyoruz ve ‘inc / config.inc.php’ adlı yeni bir yapılandırma dosyası oluşturuyoruz.

Dosyası kaydedip, kapatıyoruz, ardından tarayıcıya geri dönüp kurulumu tamamlıyoruz.

İsteğe bağlı olarak: Diğer Dinamik sağlayıcılar tarafından kullanılan URL’leri desteklemek istiyorsanız, htaccess dosyasını kopyalayın.

#cd /var/www/html/poweradmin
#cp install/htaccess.dist .htaccess

Bundan sonra, ‘install’ dizinini kaldırmamız gerekiyor.

rm -rf /var/www/html/poweradmin/install

Tekrar web tarayıcısına geri dönüp ve URL’yi aşağıdaki gibi kullanarak Power Admin kontrol paneline giriş yapıyoruz.

http://10.34.27.100/poweradmin/

Powerdns başarılı bir şekilde kurduk.

Taggs:
Write a comment